Skoči na glavno vsebino
Izobraževalni programi • Inštalater strojnih inštalacij

Inštalater strojnih inštalacij

Srednje poklicno izobraževanje • 3 leta

ŠOLSKA IN VAJENIŠKA OBLIKA

Inštalater strojnih inštalacij je odgovoren in zanesljiv, zna sodelovati v skupini, komunicirati s sodelavci, nadrejenimi in strankami. Uporablja tehnično dokumentacijo, vzdržuje in izdeluje vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinske, solarne, hladilne in prezračevalne sisteme. Delo, ki ga opravlja,  je raznoliko, pogosto menja delovni prostor, delo se izvaja na  različnih objektih. Ima dobro razvite ročne spretnosti, pri svojem delu uporablja različna orodja, stroje in naprave ter se sooča z različnimi materiali. Obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za pripravo dokumentacije in osnove elektrotehnike, kar je potrebno za povezovanje in delovanje inštalacijskih sistemov. Ima osnovna znanja podjetništva, je samoiniciativen, odgovoren in upošteva predpise varstva pri delu, požarne varnosti in delo opravlja v skladu z ekološkimi načeli.

Pogoji za vpis

Program inštalater strojnih inštalacij je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Izvedbeni predmetnik za šolsko obliko

se izvaja na Srednji šoli za strojništvo.

Izvedbeni predmetnik za izredno srednješolsko izobraževanje

se izvaja v MIC | Izobraževanje odraslih.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Možnost zaposlitve: industrija, gradbeništvo, trgovina, kot samostojni podjetnik …

Nadaljevanje izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic strojni tehnik.

Novice iz Srednje šole za strojništvo

Dostopnost