Skoči na glavno vsebino
Izobraževalni programi SŠL • Mizar

Mizar

Srednje poklicno izobraževanje • 3 leta

ŠOLSKA IN VAJENIŠKA OBLIKA

Mizar je tradicionalen slovenski poklic. Les je prijeten, zdrav in okolju prijazen material, iz katerega mizarji ustvarjajo nepogrešljive predmete našega vsakdana.
Mizarski poklic zahteva spretnost in natančnost ter občutek za estetiko. Mizarji samostojno izdelujejo različne izdelke iz masivnega lesa ali lesnih plošč (pohištvo, okna, vrata, lesene stopnice, obloge, igrače, dekorativne izdelke …), poleg tega pa se lahko ukvarjajo tudi z različnimi specialnimi deli (restavriranje pohištva, izdelava glasbil, strugarstvo, rezbarstvo …). Poklic mizarja je zanimiv tako za fante kot za dekleta.

SloveniaSkills 2014
SloveniaSkills 2014

Pogoji za vpis

Program mizar je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Izvedbeni predmetnik za šolsko obliko

se izvaja na Srednji šoli za lesarstvo.

 • Šolska oblika izobraževanja 100% 100%
 • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
 • Strokovnoteoretični predmeti 22% 22%
 • Praktično izobraževanje v šoli 22% 22%
 • Praktično usposabljanje z delom 24% 24%
 • Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela 4% 4%

Izvedbeni predmetnik za vajeniško obliko

se izvaja na Srednji šoli za lesarstvo in pri delodajalcu, s katerim ima dijak vajenec sklenjeno pogodbo o vajeništvu.

 • Vajeniška oblika izobraževanja 100% 100%
 • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
 • Strokovnoteoretični predmeti 17% 17%
 • Praktično izobraževanje v šoli 1% 1%
 • Praksa, izobraževanje pri delodajalci 26% 26%
 • Praktično usposabljanje z delom 25% 25%
 • Druge oblike vzgojnoizobraževalnega dela 3% 3%

Izvedbeni predmetnik za izredno srednješolsko izobraževanje

se izvaja v MIC | Izobraževanje odraslih.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic lesarski tehnik.

Možnosti zaposlitve: lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva.

Na SŠL dogaja

Lesarijada 2024

Lesarijada 2024

V četrtek, 25. aprila 2024, smo na Srednji šoli za lesarstvo organizirali...

Dostopnost