Inovativna učna okolja podprta z IKT (Inovativna pedagogika 1:1)

2017-

Srednja šola za lesarstvo od leta 2017 sodeluje v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT (Inovativna pedagogika 1:1). Cilj projekta je razviti in nadgraditi sodobne pedagoške strategije, ki bodo podpirale in krepile personaliziran in individualiziran pouk ter formativno spremljanje razvoja kompetenc učencev, preko smiselne in sistematične uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije.

Inovativna pedagogika

Koordinatorica projekta: Irena Prevc Hajdinjak

Dostopnost