Skoči na glavno vsebino
Priročnik Kako ukrepati ob vrstniškem nasilju

Priročnik Kako ukrepati ob vrstniškem nasilju

V Društvu prijateljev mladine PO-PI in Mladinskem centru Postojna so februarja zaključili z izvajanjem projekta Spregovori, ki je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2021-2024.

Z njim so se skozi različne aktivnosti ukvarjali s problematiko medvrstniškega nasilja na osnovnih in srednjih šolah. Izvajali so delavnice za dijake postojnskih srednjih šol in pripravili priročnik Kako ukrepati ob vrstniškem nasilju?.

Kako ukrepati ob vrstniškem nasilju?

Vpis v program PTI (3 + 2)

Vpis v program PTI (3 + 2)

Pomembni datumi v zvezi z vpisnim postopkom

do 12. 5. 2023 Prijavljanje za vpis  MAJ
do 1. 6. 2023 Morebitni prenosi prijav za vpis JUNIJ
do 20. 6. 2023 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa in o poteku vpisa
do 3. 7. 2023 Vpis JULIJ

VPIS: O točnem datumu vpisa in o dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste pisno obveščeni po pošti.

Vse podrobnejše informacije dobite v Razpisu za vpis za šolsko leto 2023/2024.

Kdo se lahko vpiše v program strojni tehnik PTI

Pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, inštalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, rudar, geostrojnik rudar, kmetijski mehanik in mehanik kmetijskih strojev in naprav;

Kdo se lahko vpiše v program avtoservisni tehnik PTI

Pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe s področja

a) avtoservisne dejavnosti: avtoserviser, avtokaroserist, avtomehanik, avtoklepar, avtoličar, mehanik kmetijskih in delovnih strojev oziroma kmetijski mehanik;

b) strojništva, elektrotehnike in računalništva: finomehanik, inštalater strojnih instalacij, klepar-krovec, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater ali računalnikar in najmanj triletne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti.

Kdo se lahko vpiše v program lesarski tehnik PTI

V ta program se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja; pridobljen naziv srednje poklicne izobrazbe: mizar, tapetnik ali drugi naziv srednje poklicne izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju lesarstva.

Več informacij

Srednja šola za strojništvo

Irena Kristan

svetovalna delavka, pedagoginja

C243

Svetovalne ure: ponedeljek–petek 7.00-13.00

T 04 506 23 15

Uradne ure: ponedeljek-petek 7.00-13.00

E 

Srednja šola za lesarstvo

Mojca Jezeršek

svetovalna delavka, pedagoginja

Trata - pisarna pri uč. T102

Svetovalne ure: ponedeljek 8.00–12.00; sreda 8.00–12.00; četrtek 9.00–12.00 in petek 8.00–10.00

T 04 506 23 44

E

 

Vpis v program PTI (3 + 2)

Vpis v 1. letnik srednje strokovne in poklicne šole

Pomembni datumi v zvezi z vpisnim postopkom

do 3. 4. 2023 Oddaja prijave za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2023/2024 APRIL
do 24. 4. 2023 Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2023/2024
do 29. 5. 2023 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa in o poteku vpisa MAJ
med 16. in 21. 6. 2023 Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka JUNIJ
do 23. 6. 2023 Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
do 30. 6. 2023 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
do 31. 8. 2023 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta AVGUST

 

VPIS: O točnem datumu vpisa in o dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste pisno obveščeni po pošti.

Vse podrobnejše informacije dobite v Razpisu za vpis za šolsko leto 2023/2024.

Več informacij

Srednja šola za strojništvo

Irena Kristan

svetovalna delavka, pedagoginja

C243

Svetovalne ure: ponedeljek–petek 7.00-13.00

T 04 506 23 15

Uradne ure: ponedeljek-petek 7.00-13.00

E 

Srednja šola za lesarstvo

Mojca Jezeršek

svetovalna delavka, pedagoginja

Trata - pisarna pri uč. T102

Svetovalne ure: ponedeljek 8.00–12.00; sreda 8.00–12.00; četrtek 9.00–12.00 in petek 8.00–10.00

T 04 506 23 44

E

 

Dostopnost